با چه شخصیتی ازدواج کنم؟

0

یکی از مواردی که در ازدواج باید به آن توجه خاص داشت، شخصیت و ازدواج فرد مقابل است. بر خلاف دیدگاه عموم و عامیانه که از عبارت بی شخصیت استفاده میکنند. ما فردی نداریم که شخصیت نداشته باشد. همه افراد شخصیت دارند و صرفا تفاوت در انواع شخصیت است.

یک ازدواج موفق زمانی رخ میدهند که افراد تناسب  شخصیت داشته باشند یا اینکه به شخصیت طرف مقابل آگاهی کافی داشته باشند و بتوانند این تفاوت را بپذیرید.

تفاوت های شخصیتی در دسته بندی های متفاوتی قرار دارند. یکی از این دسته بندی ها بصورت مقایسه دوتایی است و افراد را در هشت گروه متفاوت قرار میدهد.

برونگرایی در مقابل درونگرایی:

یکی از مهمترین نکاتی که افراد باید قبل از ازدواج به آن توجه داشته باشند، تفاوت آنها در میزان دریافت انرژی شان از محیط است. افراد اغلب درونگرایی و برونگرایی را با میزان مهارتهای ارتباطی میسنجند اما این در حالی است که باید به این نکته توجه داشت این دو مورد با یکدیگر متفاوت هستند. افراد درونگرا انرژی خود را از تنهایی کسب میکنند و افراد برونگرا از طریق حضور در جمع احساس خوبی خواهند داشت.

بعد از ازدواج افراد جمع هایی را خواهند داشت که همزمان با یکدیگر باید در آنها حاضر شوند و زمانیکه یکی از طرفین تمایل بیشتری به حضور در جمع دارد، این موضوع سبب ایجاد تعارض بین دو نفر میشود.

حسی و شهودی

افراد اطلاعاتی را که از محیط دریافت میکنند بر اساس شخصیت شان متفاوت است. این وجهه از شخصیت در ازدواج سبب میشود میزان توجه افراد به کلیات و جزییات متفاوت باشد. این موضوع سبب میشود افراد در یک موضوع ثابت دو دیدگاه متفاوت به یک موضوع داشته باشند و تعارضی در نوع نگاهشان به موضوع ایجاد شود.

افراد شهودی در مورد تصمیم گیری در یک حوزه بیشتر بر کلیات موضوع تمرکز میکنند و افراد حسی بیشتر بر جزییات قابل مشاهده توجه میکنند.

 

توجه به تفاوتها شخصیت در ازدواج مهم است و باید به همه نکات آن توجه داشت. در مقاله بعدی به دو بعد دیگری که باید به آن توجه داشت اشاره خواهیم کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.