تنظیم روابط خانواده و همسر

0

یکی از سخت ترین مسائلی که ممکن است بعد از ازدواج برای فرد رخ دهد، تنظیم روابط خانواده و همسر است. به عبارتی هر فردی زمان محدودی دارد و باید بتواند از این زمان محدود برای رسیدگی به همسر و خانواده خود، همزمان استفاده نماید. یا حتی زمانهایی وجود خواهد داشت که فرد باید بین تصمیمات همسر و خانواده خود یکی را انتخاب کند اما کدام در الویت است؟ اگر به دنبال داشتن یک رابطه با دوام هستید، قطعا همسرتان در الویت است زیرا:

1- زمانی که شما همسرتان را در الویت قرار میدهید، این پیام ضمنی را صادر میکنید که برای ایشان احترام قائل هستید و تمام اتفاقات و تصمیماتی که اتخاذ مینمایید در راستای آرامش رابطه تان است. این رفتار میتواند به تنظیم روابط خانواده و همسر کمک کند.

2- زمانیکه در یک انتخاب همسرتان را انتخاب میکنید به خانواده خود و همسرتان نشان میدهید که یک ازدواج با ثبات و با دوام را تجربه میکنید.به خاطر داشته باشید تمایل شما به حفظ یک رابطه زمانی مشخص خواهد بود که آن رابطه در الویت قرار بگیرد. زمانیکه شما رابطه با همسرتان را در الویت قرار میدهید، این رفتار منجر به آن میشود که رابطه شما از دوام بیشتری برخوردار باشد.

3-حمایت کردن بخشی از یک رابطه است. در هر رابطه ای زمانی رخ خواهد داد که شما بین انتخاب همسر و خانواده تان باید یکی را برگزینید و در این شرایط اگر انتخاب همسرتان در الویت شما باشد، احساس حمایت به افراد منتقل میشود و آنها خواهند فهمید که برای شما فرد مهمی هستند. حمایت کردن از یک رابطه به شما کمک میکند تا احساس علاقه بیشتری را توسط همسرتان درک کنید.

4- زمانی خواهد رسید که خانواده اصلی شما از دنیا میروند و شما و همسرتان در این دنیا خواهید بود. به خاطر داشته باشید، همسرتان فردی است که تا آخر عمر قرار است در کنار شما باشد و نیاز دارد در این مسیر احساس کند شما او را در الویت قرار میدهید.

نکته: الویت قرار دادن به معنا از بین بردن رابطه دیگری نیست. شما نیاز دارید با خانواده اصلی خود نیز ارتباط داشته باشید و حتی آن را توسعه دهید و اگر در این متن اشاره ای به الویت بندی روابط شد، این به معنای حذف سایر روابط نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.