رابطه زوجی بی سر انجام (رابطه عکس العملی)

0

هر کدام از ما تا بحال رابطه زوجی داشته ایم که بهم خورده است و ما دنبال یک رابطه دیگری بوده ایم و این جستجو اغلب با یک اشتباه شروع میشود. چه اشتباهی؟ عکس العمل.

روابط زوجی عکس العملی، روابطی هستند که در آن افراد به خاطر فرد رابطه را شروع نکرده اند، بلکه آن فرد را انتخاب کرده اند زیرا این فرد جدید شبیه فرد قبلی نیست و در کنار فرد جدید احساس آرامش دارند. اما الزاما این به معنای مناسب بودن فرد جدید نیست. آرامشی که فرد در این زمان تجربه میکند صرفا ناشی از آن است که این فرد از رابطه قبلی آسیب دیده است و بر اساس آسیب روانی ایجاد شده، به انتخاب فرد میپردازد.

به عنوان مثال فردیکه با فرد پرخاشگری در ارتباط بوده است، وارد رابطه با یک فرد بسیار آرام میشود. فردی که با زنی با تمایلات جنسی کم در ارتباط بوده است، وارد رابطه با فردی میشود که بی پروا است. اما در این شرایط باید به خاطر داشت، فرد جدید نیازهای ایشان را تامین نمیکند و صرفا نیازهای روانی ایشان را در مورد شرایطی که فعلا احساس میکند را تامین میکند.

توجه داشته باشید، مسئله این نیست که شما به دنبال ویژگی هایی باشید که همسر یا نامزد یا دوست قبلی تان فاقد آن بوده است. این در روان شما کاملا طبیعی است که بعد از یک رابطه الویتهای شما تغییر کند اما مسئله زمانی ایجاد میشود که شما سایر ویژگی های طرف مقابل را نادیده بگیرید و صرفا به دنبال این ویژگی ها باشید.

در این شرایط شما وارد رابطه عکس العملی خواهید شد و این رابطه میتواند منجر به اتمام نا مناسب آن شود زیرا بعد از مدتی خشم و هیجان ناشی از رابطه قبلی تان از بین میرود و در این زمان شما متوجه ویژگی های فردی که با او در ارتباط هستید میشوید و این میتواند سبب شود تا احساس ناکامی داشته باشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.