رابطه های اشتباه: رابطه با افراد خودشیفته

0

دسته ای افراد تماما آنچه را که دوست دارند، آنچیزی که خود میخواهند و به عبارتی عاشق خودشان هستند. خودشیفته هایی که باور دارند دنیا حول آنها میگردد. با این دسته از افراد خودشیفته، وارد رابطه های اشتباه نشوید. برای این موضوع باید بتوانید آنها را شناسایی کنید.

مردان خودشیفته چه ویژگی هایی دارند؟

1- شاید بتوان گفت یکی از اغواکننده ترین افراد در ایجاد یک ارتباط افراد خودشیفته هستند و به راحتی شما را وارد رابطه های اشتباه خواهند کرد.

2- این دسته از مردان آنچه در ذهن خودشان دارند، مهم ترین اتفاق است و به احساسات، افکار و عقاید شما احترام نمی گذارند. هر چیزی که بگویید و به خودتان هم ارتباط داشته باشد، از نظر آنها معقول نیست و باید تمام رفتار و اعمال شما حول آنها باشد.

3- این افراد باور دارند که خواسته های انها در الویت است و همه دنیا در راستای خواسته ها و آرزوهای او است. او باور دارند که دیگران هم باید در مورد او فکر کنند و هم باید در مورد او صحبت کنند.

4- این دسته از افراد خود را مرجع قانون میدانند و به هیچ دیدگاهی به جز خودشان باور ندارند و توجهی نمیکنند. باید این را بپذیرید که در دنیای آنها قانون آنها هستند.

5- اگر با مردی در مورد خودتان و مسائل تان صحبت کردید و او احساس بی حوصلگی کرد و واکنش جالبی نداشت، شما با یک مرد خودشیفته روبرو شده اید. او باور دارد موضوعات شما آنقدر مهم نیست که در موردش صحبت شود.

6- این دسته از افراد به اشتباه باور دارند اگر شما را تحقیر کنند، خودشان بالا می آیند و برای این موضوع دایما به دنبال تحقیر شما هستند.

7- این دسته از افراد کنترل زندگی شما را به دست می گیرند و فکر میکنند بهتر از شما میدانند که شما باید چگونه زندگی کنید. اگر شما بخواهید رفتاری مستقل داشته باشید، خشم بروز میدهند و موضع قدرت با شما صحبت میکنند.

باور داشته باشید که اگر چه این افراد در نگاه اول جذاب هستند اما رابطه با آنها رابطه های اشتباه بوده و سرانجام لذت بخشی نخواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.