رابطه های در حال انفجار 3

0

شاید برای هر کدام از خوشایند باشد که باور کنیم ازدواج های عجیب موفق خواهند بود و علم تمامی آنچه باید در مورد یک ازدواج نمیداند و حتی برای ما خوشایندتر خواهد بود اگر باور کنیم ازدواج ما یکی از این ازدواج های عجیب است اما موفق خواهد بود اما باید خاطر نشان کرد که آنچه روانشناسان در مورد ازدواج یا رابطه ها از آن صحبت میکنند ناشی از بررسی مواردی است که در جامعه دیده شده است و شاید در هر کدام استثناهایی هم وجود داشته باشد اما اگر بخواهیم صادقانه با موضوع برخورد کنیم باید بگوییم مواردی که مشابه یکدیگر بوده اند و یک سرانجام داشته اند، قطعا از استثناها در رابطه ها و ازدواج ها بیشتر هستند.

تفاوت فرهنگی در رابطه و ازدواج
تفاوت فرهنگی و قومی میتواند یک ازدواج رو رابطه را مختل کند.

یکی از مواردی که به راحتی یک ازدواج و یک رابطه را به سمت انفجار میبرد تفاوتهای فرهنگی، قومی و طبقاتی زیاد بین افراد است.

شاید برای هر کدام از ما در نگاه اول این پذیرش تفاوت آسان باشد اما زمانیکه از دوست داشتن اولی، کمی کم شود و شما مجبور باشید که با واقعیت هایی مانند روابط با دیگران روبرو شوید، آن زمان این تفاوت ها بیشتر از پیش بروز خواهد کرد و شما در آنجا ناچار به تصمیم گیری خواهید شد. آنچه که تفاوتهای فرهنگی و قومی و طبقاتی برای شما ایجاد خواهند کرد:

1- متوجه خواهید شد که نقاط مشترک کافی ندارید.

2- متوجه خواهید شد که در پوشش با هم متفاوت هستید.

3- ممکن است متوجه شوید که ارزشهای متفاوتی دارید.

4- احتمالا در نحوه هزینه کرد برای زندگی متفاوت هستید.

آنچه در این بین مهم است، باید توجه داشت که صرف این تفاوت ها به معنای عدم موفق بودن یک ازدواج نیست. هر چند ریسک رابطه را بالا خواهد برد اما افرادی که انعطاف پذیری کافی دارند، میتوانند با مواردی مانند این تفاوتها نیز زندگی خوبی داشته باشند.

افرادی که باور دارند تفاوت در ارزش ها به معنای خوب یا بد بودن فرد دیگر نیست، اغلب توانایی آن را دارند که روابط شان را بهتر مدیریت کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.