شروط ازدواج

0

هر ازدواجی ممکن است به روشی انجام شود. برای مثال میتواند با آشنایی قبلی صورت گیرد یا بدون این آشنایی انجام شود. آنچه مهم است، ازدواج از سایر روابط متمایز است و باید به شروطی که قبل از آن باید به آن توجه داشت؛ اشاره بیشتری کرد.

شورطی که بهتر است قبل از ازدواج حتما در نظر داشت:

1-تناسب اعتقادی

شاید قبل از ازدواج و در روابط دوستی این تناسب چندان مهم و اساسی در نظر گرفته نشود اما در زمان ازدواج با توجه به اینکه این رابطه وارد فاز تداخلی بیشتری میشود، حتما باید تناسب دو نفر رعایت شود.

2-تناسب مالی

تناسب مالی به معنای دقیقا مشابه بودن نیست اما به این نکته توجه داشته باشید که تفاوت بسیار زیاد در این مسئله میتواند سبب شود تا در آینده افراد با مسائلی از جمله عدم شباهت در ارتباطات مواجه شوند.

3- تناسب تحصیلات

این مورد نیز مانند شرایط مالی افراد است و الزاما نباید ذقیقا مشابه یکدیگر باشند. این تناسب بیشتر به این موضوع اشاره دارد که افراد نباید در این موضوع بسیار با یکدیگر متفاوت باشند.

4- تناسب سنی

ازدواج هایی که با اختلاف سنی انجام میشوند، همیشه محکوم به فنا نیستند و گاهی هم ازدواج های بادوامی هستند اما این به معنای قطعیت نیست. تفاوت سنی زیاد میتواند منجر به اختلاف شدید دو نفر در دیدگاه هایشان نسبت به رویدادهای محیطی شود و این میتواند تعارضاتی را ایجاد کند که صرفا ناشی از تفاوت سنی افراد است.

انچه یک زوج قبل از ازدواج باید به آن توجه ویژه داشته باشند این است که بدانند در حال ازدواج کردن با یک خانواده و فرهنگ متفاون هستند و نمی توانند بگویند خودش مهم است و خانواده اش را تحمل میکنم. بهر حال این فرد در این خانواده بزرگ شده است و فرهنگ ان خانواده بخشی از دیدگاه اوست. شما نمی توانید بگویید با او قرار است ازدواج کنم و نه با خانواده او.

به خاطر داشته باشید یک رابطه ازدواجی با رابطه دوستی پیش از ازدواج کاملا متفاوت است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.