نقش ناجی را در روابط عاطفی قبول نکنید

0

یک رابطه عاطفی پیش از ازدواج نیازمند تعادل احساسی و مسئولیتی دو نفر با یکدیگر است. به عبارتی در مشاوره ازدواج نیز تلاش میشود این موضوع مورد توجه قرار گیرد که افراد در نقش متناسب خود در رابطه قرار گرفته باشند. اما گاهی این تعادل بهم خورده و افراد در نقش ناجی یا قربانی یا آزارگر وارد رابطه میشوند.

روانشناس کارپمن به این موضوع بارها اشاره کرده است و بیان کرده ورود به این مثلث سبب میشود تا افراد نتوانند روابطی متعادل داشته باشند. افراد باید بتوانند بصورت بالغ وارد رابطه شوند. اما گاهی اوقات به اشتباه با نقش ناجی وارد رابطه میشوند.

این افراد باور دارند که باید طرف مقابل را نجات دهند و آنها تمام مسئولیت رابطه را بر عهده دارند. این افراد حتی ممکن است تلاش کنند تا طرف مقابلشان را در شرایطی قرار دهند که احساس کنند او در این شرایط حال بهتری دارد، در حالیکه این دیدگاه آنها است و الزاما طرف مقابل از شرایط بوجود آمده راضی نخواهد بود. برای مثال بعضی از افراد در نقش ناجی تلاش می کنند طرف مقابل رشد کند یا پیشرفت کند یا اینکه رفتارهای خاصی را بروز دهد یا حتی اینکه با خانواده اصلی خود آشتی کند. دقت کنید هیچ کدام از این رفتارها در ظاهر بد نیستند اما نقش فرد در روابط پیش از ازدواج و حتی در ازدواج، نجات دادن طرف مقابل نیست.

در مشاوره ازدواج و زوج درمانی به این نکته اشاره میشود که قرار نیست که این دو نفر زندگی گذشته طرف مقابلشان را زیر و رو کنند و همه چیز را تغییر دهند. این افراد قرار است همسر یکدیگر باشند و قرار نیست ناجی همدیگر باشند.

ناجی نه تنها سبب میشود تا طرف مقابل احساس کنترل شدن را داشته باشد و حتی گاهی بخواهد از این کنترل شدن خارج شود، در خود فرد ناجی نیز احساسات دوسویه ای ایجاد میکند.

فرد ناجی برای نجات دیگران تلاش می کند و در این مسیر ممکن است به خود زحمت بسیار نیز بدهد اما این زحمت ممکن است در رابطه عاطفی دیده نشود و فرد ناجی احساس کند زحمات او به اندازه کافی پاداش دریافت نکرده است. در این شرایط چه در رابطه ازدواج و چه پیش از ازدواج، فرد آهسته آهسته از این رابطه بدون پاداش خسته شده و ناگهان ممکن است رابطه را ترک کند.

به این موضوع توجه داشته باشید که یک فرد قربانی و یک ناجی ممکن است اشتباها باهم وارد یک رابطه عاطفی شوند اما در حالیکه این رابطه برای هر دو نفر آسیب رسان است و در مشاوره ازدواج باید به آن توجه کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.