کوچینگ ارتباط

0

یکی از موضوعاتی که هر فرد در جامعه انسانی با آن روبرو است، ارتباط است. انسان به محض تولد نیاز دارد با محیط اطراف و انسانهای اطراف خود ارتباط برقرار کند و از این طریق انواع نیازها از جمله نیازها مادی و معنوی خود را تامین کند.

برای بعضی از افراد تامین این نیازها از طریق ارتباط دشوار است و این افراد در حوزه ایجاد ارتباط مسئله دارند. کوچینگ و مربیگری در حوزه توانمندسازی فرد در خصوص ایجاد و ساخت رابطه به فرد کمک میکند بصورت گام به گام و با همراهی یک فرد بتواند ابتدا ارتباط را بشناسد و سپس ارتباطات مناسبی را ایجاد کند.

در این خصوص برنامه های زیر در خصوص کوچینگ به افراد پیشنهاد میشود :

1- جلسات دو نفره که در آن اضطراب و ترس فرد ریشه یابی میشود.

2- تمرکز بر نقاط قوت فردی در حوزه ارتباط و کشف آنها

3- همراهی فرد برای ایجاد اولین ارتباط مناسب

4-همراهی فرد برای توسعه ارتباطات و گروه های ارتباطی و دوستی

5- بازگشت مجدد و بررسی دو نفره شرایط فعلی

6- همراهی از راه دور فرد برای ایجاد ارتباط در جمع

بطور کلی میتوان گفت کوچینگ فرد از طریق ایجاد اعتماد به نفس اولیه در فرد در راستای ایجاد ارتباط به او کمک می کند تا بعد از مدتی به تنهایی نیز بتواند در یک جمع حاضر شود و تیم خود را بسازد و توسعه دهد.

فردی که وارد فرایند کوچینگ ارتباطی میشود، الزاما بیمار به حساب نمی آید و صرفا فردی است که در این حوزه احساس کمبود داشته است و تلاش میکند از این طرق این شاخص را در خود تغییر دهد. به خاطر داشته باشید، فرد کوچ در این فرایند درمانی را انجام نمی دهد، صرفا همراهی فرد، خوب گوش دادن و سوال مناسب پرسیدن به فرد کمک می کند تا بتواند با موضوع به صورت شفاف ارتباط برقرار کند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.