کوچینگ چیست؟

0

کوچینگ یکی از فرایندهایی که است که در آن یک فرد با فرد دیگری همراه میشود و به او کمک می کند تا به مسیر و هدفی که میخواهد برسد. کوچینگ زمانی شروع به شکل گیری کرد که روانشناسی در دنیا به سمت مثبت نگری رفت.

روانشناسی مثبت نگری باور دارد میتوانیم به جای تمرکز بر نقاط ضعف افراد و درمان آنها، بر روی نقاط قوت افراد تمرکز کنیم و این نقاط قوت را توسعه دهیم. این روش از همراهی افراد به مراجع این دیدگاه را میدهد که او خود تصمیم گیرنده است و خود او در حال تغییر در مسیر زندگی خود است. به مراجع این پیام داده میشود که اگر بخواهد و تلاش کند میتواند موانع را پشت سر گذاشته و بهترین خود را به نمایش بگذارد.

اما کوچینگ چگونه انجام میشود؟

کوچ یا مربی در گام اول تلاش می کند تا مراجع خود را به خوبی بشناسد و این شناخت را با اهداف او همراستا سازد. سپس از فرد خواسته میشود تا آنچه را که به دنبال تغییر آن است پیدا کند و بصورت هدفی واضح و مشخص ایجاد کند.

زمانیکه هدف فرد مشخص شد، کوچ از طریق ایجاد سوالات مناسب و روشنگر به او کمک می کند تا مسیر اهداف خود را بصورت پله به پله جلو رود و برای خود زمانبندی مشخصی را ایجاد کند.

کتابها و ای بوک های زیادی در حوزه فردی وجود دارند که میتوانند به افراد در این حوزه رشد فردی کمک کنند اما مربی فراتر از کتاب است زیرا به فرد کمک می کند تا روند فکری خود را تحلیل کرده و در صورت نیاز آن را بازنویسی کرده و مجدد برای رسیدن به اهداف تلاش دیگری انجام دهد.

مربیگری یک فرایند فعال از وجود یک فرد در کنار دیگری است که کمک می کند تا فرد بتواند بصورت فعال به محیط پیرامون خود واکنش نشان دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.