درباره ما

 

 

 

گروه روانشناسی آرام، متشکل از روانشناسان با تخصص در حوزه های مختلف تلاش دارد تا با روشهای مختلف، به افراد کمک کند تا زندگی بهتر و شادتری را تجربه کنند.

در این گروه افراد با تخصص های مختلف و حوزه های کاری مختلف با تمرکز بر موضوعات تخصصی، تلاش می کنند تا مشاوره ای با کیفیت مناسب در اختیار افراد قرار دهند.