مرور رده

کوچینگ و مربیگیری

کوچینگ چیست؟

کوچینگ یکی از فرایندهایی که است که در آن یک فرد با فرد دیگری همراه میشود و به او کمک می کند تا به مسیر و هدفی که میخواهد برسد. کوچینگ زمانی شروع به شکل گیری کرد که روانشناسی در…

فرار از سایه ها و استرس پنهان

هر انسانی در بخشی از وجود خود سایه هایی دارد که این سایه میتوانند مسیر زندگی او را تعیین کنند اما او هنوز به آنها دسترسی ندارد و آنها صرفا تلاش می کنند بر روی آن تاثیر بگذارند.…

منطقه امن روانی

آیا شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که ترجیح میدهید با استرس روبرو نشوید و استرس تان را به پایین ترین حد ممکن کاهش دهید؟ بعضی از افراد باور دارند یکی از راههای مدیریت استرس، کاهش…